Rekultivace pozemku

V  roce 2015 došlo k nákupu části pozemku sousedícího s pozemky, které naše firma vlastní. Při té příležitosti došlo k rekultivaci těchto pozemků a vlastní přípravě těchto pozemků na výstavbu další velké výrobní haly. Při rekultivaci došlo k návozu cca 9 000 m3 zeminy, její důkladné rozmístění a vlastní utužení.

Více informací

Výstavba nové haly

Výstavba haly byla nejvýznamnější událostí roku 2014. Tato událost ovlivnila vlastní chod firmy, protože jsme si halu stavěli sami. Výstavba trvala 4 měsíce a zprovozněna po instalaci elektrických rozvodů, osvětlení a montážního zařízení.

Více informací