Rekonstrukce kanceláří

Staré kanceláře dostaly nové dispoziční řešení a při rekonstrukci byla provedena kompletní výměna oken, nové stropy ze sádrokartonu, pokládka nové keramické podlahy, výměna kancelářského nábytku.

Přístavba u staré budovy

Cílem přístavby byla úprava prostor pro pracovníky – rozšíření o nové prostory jako šatna, umývárna, toalety, denní místnost, kuchyňka. Při té příležitosti byla v celé budově provedena rekonstrukce topného systému s výměnou jednotlivých radiátorů.

Hala na uskladnění výrobků

Skladování polotovarů pro další výrobu a dokončených výrobků jsme vyřešili nákupem lehké montované haly. Výhodou bylo rychlé pořízení a montáž.

Rekultivace pozemku

V  roce 2015 došlo k nákupu části pozemku sousedícího s pozemky, které naše firma vlastní. Při té příležitosti došlo k rekultivaci těchto pozemků a vlastní přípravě těchto pozemků na výstavbu další velké výrobní haly. Při rekultivaci došlo k návozu cca 9 000 m3 zeminy, její důkladné rozmístění a vlastní utužení.

Výstavba nové haly

Výstavba haly byla nejvýznamnější událostí roku 2014. Tato událost ovlivnila vlastní chod firmy, protože jsme si halu stavěli sami. Výstavba trvala 4 měsíce a zprovozněna po instalaci elektrických rozvodů, osvětlení a montážního zařízení.

Rekonstrukce staré haly

Pro špatný stav střechy byla provedena částečná rekonstrukce staré haly. Při rekonstrukci byla vyměněna kompletní střešní konstrukce včetně střešní krytiny. Došlo k zateplení střechy včetně vlastní budovy a jako poslední krok bylo zajištění nové fasády.

Přístavba staré haly

Na starou halu navazovaly skladovací prostory v podobě plechové přístavku. Ten to přístavek byl zbourán a na jeho základech byla postavena část ze standartního zdiva. Tím došlo tímto rozšíření staré haly o nové prostory používané pro svařovnu.

Koupě budovy a vybavení

Začátkem roku dochází k dohodě mezi firmou a zemědělským družstvem o odkupu pozemku haly a výrobního vybavení.

Pronájem budovy a vybavení

Hned po založení firmy dochází k pronájmu výrobních prostor a výrobního vybavení od místního zemědělského družstva, který ruší svoji přidruženou výrobu. Firma získává svojí první zakázku, výroba nosičů kabelů cca 10 000 ks pro německý trh.

První krok

Založení firmy došlo v květnu roku 1997; zaměření na opravárenskou činnost převážně v zemědělské výrobě.