Rekultivace pozemku

V  roce 2015 došlo k nákupu části pozemku sousedícího s pozemky, které naše firma vlastní. Při té příležitosti došlo k rekultivaci těchto pozemků a vlastní přípravě těchto pozemků na výstavbu další velké výrobní haly. Při rekultivaci došlo k návozu cca 9 000 m3 zeminy, její důkladné rozmístění a vlastní utužení.