Přístavba staré haly

Na starou halu navazovaly skladovací prostory v podobě plechové přístavku. Ten to přístavek byl zbourán a na jeho základech byla postavena část ze standartního zdiva. Tím došlo tímto rozšíření staré haly o nové prostory používané pro svařovnu.