Výstavba nové haly

Výstavba haly byla nejvýznamnější událostí roku 2014. Tato událost ovlivnila vlastní chod firmy, protože jsme si halu stavěli sami. Výstavba trvala 4 měsíce a zprovozněna po instalaci elektrických rozvodů, osvětlení a montážního zařízení.